Loading color scheme

‘Stichting Medical is een initiatief van professionele hulpverleners die binnen de zorgsector hun sporen hebben verdiend’.

Stichting Medical ervaart dat medicatietrouw, verpleging, persoonlijke verzorging en begeleiding vraagt om eenduidige communicatie en uitleg, oftewel communicatie die aansluit bij het (taal)niveau en de beleving van de cliënt.
De aanpak van Stichting Medical is onderscheidend en doelmatig doordat wij in staat zijn om met de cliënten te communiceren en de vertaalslag naar de keten te maken. Door doelgericht, effectief en adequaat te werken, kunnen wij de juiste zorg verlenen.

Stichting Medical verleent hulp aan:

• Zorgvragers die persoonlijke verzorging nodig hebben;
• Zorgvragers die graag in hun vertrouwde omgeving willen blijven wonen;
• Zorgvragers die persoonlijke begeleiding nodig hebben;
• Zorgvragers die in hun laatste levensfase thuis willen verblijven;
• Zorgvragers die na ontslag uit het ziekenhuis in hun eigen omgeving willen revalideren;
• Zorgvragers die palliatieve zorg nodig hebben;
• Zorgvragers die terminale zorg nodig hebben, oftewel 24-uurs intensieve interne verpleging, om de laatste levensfase van de cliënt zo goed mogelijk te laten verlopen.
• Zorgvragers die op psychosociaal gebied zorg nodig hebben;
• Zorgvragers die op pedagogisch gebied zorg nodig hebben (bijv: opvoeding)

Zorg op maat

Ervaren en betrouwbaar personeel

Persoonlijke aanpak